โรงพยาบาลแม่สาย
101 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 053-731300-1 ,053-642510
โทรสาร : 053-731300-1 ต่อ 2345
ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (สายตรง) : 053-734224
งานประกันสุขภาพ (สายตรง) : 053-734302

แผนที่หน่วยงาน : https://goo.gl/maps/TjrsiwFgKDcuFjLp7


19 : 053-734206