ประกวดราคา-สอบราคา

  1. ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  2. ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  3. ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  4. ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  5. ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  6. ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 6 รายการ ประเภทเตียงจำนวนรวม 132 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  7. ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลแม่สาย
101 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 053-731300-1 ,053-642510
โทรสาร : 053-731300-1 ต่อ 2345
ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (สายตรง) : 053-734224
งานประกันสุขภาพ (สายตรง) : 053-734302

แผนที่หน่วยงาน : https://goo.gl/maps/TjrsiwFgKDcuFjLp7


19 : 053-734206

ผู้อำนวยการ

นายแพทย์ศิริศักดิ์ นันทะ
 ผู้อำนวยการ
  โรงพยาบาลแม่สาย
   053-731-300

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้าง

Login Form

Go to top
โรงพยาบาลแม่สาย 101 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ : 053-731300-1 ,053-642510 โทรสาร : 053-731300-1 ต่อ 2345 ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (สายตรง) : 053-734224 งานประกันสุขภาพ (สายตรง) : 053-734302 สายด่วน Covid-19 : 053-734206 |