ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบ 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 28,379 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 62 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 92 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกมกราคม 1,433,291 ราย ยอดสะสมตั้งแต่เริ่มระบาด 3,656,726 ราย เสียชีวิตรวม 25,222 คน

วันนี้ (1 เม.ย.) เมื่อเวลา 07.30 น. ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทยประจำวันที่ 1 เมษายน 2565 ดังนี้

พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 28,379 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 28,317 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 62 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 92 คน ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,524 คน ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565 มีผู้ป่วยสะสม 1,433,291 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,828 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 24 รายอัตราครองเตียง ร้อยละ 29.4

ผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 3,656,726 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 25,222 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 31 ของโลก

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 23,843 ราย ผู้หายป่วยสะสม 1,211,796 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 3,380,290 ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 251,214 ราย