Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/cp687511/public_html/maesaihospital.com/inc/function.php on line 51

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/cp687511/public_html/maesaihospital.com/inc/function.php on line 52

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/cp687511/public_html/maesaihospital.com/inc/function.php on line 53
โรงพยาบาลแม่สาย Maesaihospital
 
 
ติดต่อสอบถาม : 053731300
 
หน้าแรก  
  เกี่ยวกับโรงพยาบาล  
  ข่าวสารและกิจกรรม  
  สาระสุขภาพ  
  ดาวน์โหลด  
  ติดต่อเรา  
  คู่มือ IT  
 
   
 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/cp687511/public_html/maesaihospital.com/top5.php on line 58
>> ข่าวสารและกิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาล
ประกวดราคา-สอบราคา
ข่าวรับสมัคร รพ. แม่สาย
 
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/cp687511/public_html/maesaihospital.com/top5.php on line 58
ข่าวประชาสัมพันธ์
2019-12-12 225
แผ่นปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

2018-09-21 3246
ประกาศโรงพยาบาลแม่สาย เรื่อง เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร จำนวน 3 ร้าน ณ โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ด้วยโรงพยาบาลแม่สาย มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร บริเวณอาคารโรงอาหาร จำนวน 3 ร้านค้า เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้มารับบริการและบุคลากรในโรงพยาบาลแม่สาย 
สอบถามรายละเอียด ขอรับ-ยื่น เอกสารใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

(ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานธุรการ ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย โทร 053-731300-1 ต่อ 1400


2017-12-06 4054
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลแม่สาย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

2017-03-07 7504
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
2019-11-26 20
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2019-12-12 37
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

2020-03-20 39
ศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลแม่สาย

2020-02-03 150
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

2019-10-23 238
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563

2019-12-11 229
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติชอบ

previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next
หน้าแรก           |           เกี่ยวกับโรงพยาบาลแม่สาย           |           ข่าวสารและกิจกรรม           |           สาระสุขภาพ           |           ดาวน์โหลด           |           ติดต่อเรา
  101 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
โทร 053-731300-1 ต่อ 1110
E-mail:maesai@maesaihospital.com
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1782838 คน
 
Copyright © 2016 Maesaihospital. All Rigths Reserved.