ประชุม-อบรม! # - ยังไม่มีประชุมค่ะ

Heading Sample 4

Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc. Pellentesque fermentum, ante ac interdum ullamcorper. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc. Pellentesque fermentum, consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc. Pellentesque fermentum, ante ac interdum ullamcorper. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc. Pellentesque fermentum, ante ac interdum ullamcorper.


D O W N L O A D - D O C U M E N TView All
ลำดับ ชื่อรายการโหลด ประเภท Views ดาวน์โหลด
1 แบบลงทะเบียน-ย้ายสถานพยาบาลกลุ่มคืนสิทธิ ปี 63(ใหม่) แบบฟอร์ม 310 More..
2 แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล อสม แบบฟอร์ม 1,048 More..
3 แบบฟอร์มรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล อสม แบบฟอร์ม 988 More..
4 แบบคำร้องขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แบบฟอร์ม 1,217 More..
5 แบบคำร้องขอลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ แบบฟอร์ม 1,044 More..
6 แบบคำร้องขอเปลี่ยนสถานพยาบาลของผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ แบบฟอร์ม 992 More..
7 หนังสือรับรองมาอาศัยอยุ่ในพื้นที่จริง แบบฟอร์ม 857 More..
D O W N L O A D - S O F T W A R EView All
ลำดับ ชื่อรายการโหลด ประเภท Views ดาวน์โหลด
1 โปรแกรม E-Form Agent สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรม UCRegister E-Form ***สำหรับหน่วยบริการ*** โปรแกรม 132 More..
2 *Update* โปรแกรม NHSO UCAuthentication 4.x ต่อ License ปี 2564 โปรแกรม 243 More..
3 โปรแกรม NHSO UCAuthentication 4.0 รองรับการต่อ License ปี 2563 โปรแกรม 319 More..
4 ไฟล์การต่ออายุ License Manager สำหรับบัตร smart card ปี2561 โปรแกรม 763 More..
5 Driver Card Reader_IRIS โปรแกรม 878 More..
6 Dirver เครื่องอ่านสมาร์การ์ด BPS โปรแกรม 834 More..
7 โปรแกรม UCAuthentication 4.0x version 2017 รองรับการต่อ License ถึง 2018 โปรแกรม 947 More..
8 ไฟล์การต่ออายุ License Manager สำหรับบัตร smart card ปี2560 โปรแกรม 890 More..

W E B B O A R DView All

ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ รายละเอียด
1 ท่านสามารถสอบถามการใช้สิทธิหลักประกันสุภาาพได้ทางเว็บบอร์ดได้....................................... admin 996 0 อ่าน.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Weblinks

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สำนักงานประกันสังคม