บค.รายงานสถานการณ์โควิด-19 ติดเชื้อรายใหม่ 28,379 ราย ปอดอักเสบ 1,828 ราย

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันที่ 1 เมษายน 2565 ยอดผู้ติดเชื้อรวม 28,379 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 28,317 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ  62 ราย หายป่วยกลับบ้าน 23,843 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 251,214 ราย และเสียชีวิต 92 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,828  ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 24 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 29.4 ป่วยสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65) 1,433,291 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65)  1,211,796 ราย